[30] விழிப்புலவலுவிழந்தோரும் இணையவழித் தொடர்பாடலும்

இணையவழிஉரையாடல் -30

நாள்-31.10.2020 -சனிக்கிழமைமாலை7.30 -8.45மணி
(இலங்கைநேரம் )
இன்றையதலைப்பு -விழிப்புலவலுவிழந்தோரும் இணையவழித் தொடர்பாடலும்.

உரையாளர்;

திரு.ஆறுமுகம்ரவீந்திரன்விரிவுரையாளர் -தேசியகல்வியற்கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம்தலைவர், வாழ்வகம், விழிப்புலவலுவிழந்தோர்இல்லம், சுன்னாகம் ,யாழ்ப்பாணம்-
ஒருங்கிணைப்பு- திரு சி சரவணபவானந்தன் செயலாளர் தமிழறிதம்

Posted in இணையவழி உரையாடல்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *