அறிதம் வெளியீடு – 2

27.04.2020 திங்கள் மாலை 07.00 மணி “கணினி வழி தமிழ் கற்றல்கற்பித்தலில் புதிய அணுகு முறைகள்”இணையவழி உரையாடல்-2 சிவா பிள்ளை-லண்டன் Siva Pillai Educational Studies Goldsmiths College, University of London (retired) Director Tamil Academy of Language & Arts Principal Examiner for Edexcel Tamil Language ஒருங்கிணைப்பு : திரு.சி.சரவணபவானந்தன், செயலாளர் தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் Thamil Arithanedpiyal Ulagayam

 

Posted in அறிதம் வெளியீடுகள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *