அறிதம் வெளியீடு – 6

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம்-தமிழறிதம் கணினியில் தமிழில் எழுதுதல் படித்தல் அச்சு எழுத்துக்கள் விசைப்பலகை இயங்​கிகள்​ பற்​றியஅடிப்படை அறிமுகம் -இணையவழி உரை-திரு மு மயூரன்​ தமிழ்​ கணிமையாளர்​ ஒருங்கிணைப்பு : திரு.சி.சரவணபவானந்தன், செயலாளர் தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம்

 

Posted in அறிதம் வெளியீடுகள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *