அறிதம் வெளியீடு – 5

இணையவழி உரையாடல் “இன்றைய பேரிடர் சூழ்நிலையில் விவசாயத் துறையில் தகவல் தொழினுட்பத்தின் பங்கு” 09.05.2020 சனிக் கிழமை மாலை 7.00 உரை . திரு.நடேசன் குகதாசன் அபிவிருத்தி அலுவலர் ( தகவல் தொழினுட்பம்) விவசாயத் திணைக்கள தொலைக்காட்சி பண்ணை ஒலிபரப்புச் சேவை – வடக்கு அலகு திருநெல்வேலி ஒருங்கிணைப்பு : திரு.சி.சரவணபவானந்தன், செயலாளர் தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம்

Posted in அறிதம் வெளியீடுகள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *