பன்னாட்டு மாநாட்டுக் குழு

தமிழ் இணையம் -2023 என்ற பொருண்மையில் மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம் மொழியியல் துறையும், தமிழ் அறித நுட்பியல் உலகாயம் இலங்கை, தி தமிழ் இணைய இதழ் கனடாவுடன் தமிழ் இணையக்கழகம் இந்தியா இணைந்து பன்னாட்டு கருத்தரங்கை16-17 நவம்பர் 2023 இரண்டு நாட்கள் நடத்தவுள்ளது.

More..

அவ்வாறான செயற்பாடுகளை, மாநாடுகள், பட்டறைகள், ஆய்வரங்குகள், கூட்டங்கள், பணிக்குழுக்கள், நியமிக்கப்பட்ட ஆய்வுகள், கற்கைகள், ஏனைய சட்டரீதியானதும் பொருத்தமானதுமான வழிமுறைகளூடாக ஒருங்கிணைப்பதற்கான களத்தையும் பொறிமுறையினையும் வழங்குதல்.

More..

பள்ளிகள், பல்கலைக்கழகங்கள்/தொழின்முறை நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றின் பொதுக்கல்விக்கும் நிறைவேற்றுக்குழுவால் தெரிவுசெய்யப்படும் மாணவர்களுக்கும் உதவித்தொகை, நன்கொடை, பரிசுகள், புலமைப்பரிசில்கள், நிதியுதவிகள், ஆலோசனைகள் போன்றவற்றை வழங்குதலும் பாடசாலை, வாசிகசாலைகள், நூலகங்கள்,கலாசார நிலையங்கள் போன்றவற்றின் பராமரிப்புக்கு உதவுதலும்.

More..